Clubreglement

 • De trainer heeft altijd gelijk (tijdens de training). Ook als de trainer geen gelijk heeft (tijdens de training). Na de training is echter alles bespreekbaar.
 • Indien er problemen zijn die niet rechtstreeks met de trainer kunnen worden opgelost, gelieve dan een mailtje te sturen naar info@nongjang.eu. Uw probleem zal dan besproken worden op de bestuursvergadering.
 • Racisme en discriminatie worden niet geduld (dit geldt voor iedereen, atleten, trainers en bestuursleden). Taekwondo is er voor iedereen, ongeacht kleur, ras, geslacht, godsdienst of geaardheid. Wees hoffelijk zowel binnen als buiten de trainingszaal.
 • Achterklap helpt niet, praten wel. Bij onenigheid wordt het bestuur eerst verwittigd en zal er naar een oplossing gezocht worden.
 • Vechtpartijen buiten de club worden niet geduld. Bij herhaling zal met de betrokkenen gepraat worden en zullen er eventueel sancties aan gekoppeld worden.
 • Tijdens de training trainen we met elkaar en niet tegen elkaar. Deftig taalgebruik is gewenst. Er moet respect zijn voor medeleerlingen, leraar en materiaal en ouders.
 • In de trainingszaal en kleedkamers wordt er Nederlands gepraat. Dit geldt voor zowel de atleten als voor toeschouwers. Wij bouwen aan 1 team.
 • Het gebruik van drugs of alcohol voor of tijdens de training is strikt verboden. Mensen onder invloed zullen niet toegelaten worden op de training. Het gebruik van doping wordt niet getolereerd! Het is eveneens ten strengste verboden om drugs of alcohol te gebruiken tijdens stages in binnen- en buitenland. Uitzetting uit de club behoort tot de mogelijke sancties.
 • Mensen van andere sporttakken mogen bij ons niet sparren. Taekwondokas van andere clubs kunnen bij ons trainen maar kunnen zich niet aansluiten.
 • Indien je materiaal leent van de club dient hier een waarborg voor gegeven te worden, bij beschadiging of verlies, zal deze waarborg ingehouden worden.
 • Het is niet toegestaan dat ouders hun eigen kinderen coachen tijdens de training en/of wedstrijden, of zich mengen in het verloop van de les.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn tijdens een training kan je best de trainer verwittigen. Indien je te laat komt op training dien je dit meteen te melden bij de trainer.
 • Het gebruik van een GSM is verboden in de kleedkamers en tijdens de training.
 • Waardevolle voorwerpen worden in de bak geplaatst in de sportzaal, dit om diefstal uit de kleedkamers te voorkomen.
 • Ouders en/of vrienden zijn welkom tijdens trainingen maar mogen deze trainingen niet storen of de atleten afleiden.
 • Elk lid traint met een kraakwitte en gestreken dobok.
 • Fight Team mogen trainen in Nong Jang kleding.
 • Het eventuele T-shirt onder de dobok moet wit zijn. Bij zwarte gordels mag dit ook zwart zijn.
 • Eventuele sokken moeten wit zijn. Bij zwarte gordels mogen deze ook zwart zijn.
 • Het is zowel voor mannen als vrouwen vanaf de U10 tot de Up14 verplicht tijdens de training een kruisbescherming te dragen. De kruisbescherming wordt onder de dobok gedragen.
 • Er worden tijdens de training geen sieraden gedragen! De enige uitzondering is een ingegroeide trouwring en pas geschoten oorbellen, deze dienen dan afgeplakt te worden.
 • Binnen de drie maanden vanaf aansluiting bij de club dienen de U7 een dobok aan te kopen daar trainingen altijd gebeuren in dobok.
 • Binnen de drie maanden vanaf aansluiting bij de club dienen de U10, U14 en Up14 een dobok aan te kopen alsook de nodige bescherming: arm-, been en knie- en kruisbescherming.
 • Na 6 maand zorg je ook dat je je eigen pantser en helm hebt.Het materiaal in de kast is voor mensen die net beginnen.
 • Indien de kleding niet conform de kledingvoorschriften is kan er wel getraind worden maar die training telt niet mee als aanwezigheid voor de gordel examens. (Zie examen reglementen.)
 • Bij clubactiviteiten moeten clubleden herkenbaar zijn als lid van Nong Jang door het dragen van Nong Jang kleding.
 • Alle atleten hebben altijd een rolletje tape (3.75) bij zich.
 • Lang haar dient samengehouden te worden met een rekje.
 • De kleedkamer dient steeds proper gehouden te worden.
 • Nieuwe leden kunnen vrijblijvend 1 maand op proef deelnemen aan de trainingen. Nadien ontvangen ze een factuur om het lidgeld te betalen die dient betaald te worden binnen de 14 dagen.
 • Bestaande leden worden verzocht het lidgeld te storten na ontvangst van de factuur en dit binnen de 14 dagen.
 • Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van het inschrijvingsformulier, het ondertekende doktersattest (voor nieuwe leden en leden die geen lid zijn van de Taekwondo Vlaanderen), een pasfoto en de betaling van het lidgeld.
 • Groep Aantal trainigen Lidgeld Verzekering
  U7 2 x 1 uur 170 € 35 €
  U10 2 x 1:30 + sparring 180 € 35 €
  U14 2 x 1:30 + sparring 180 € 35 €
  Up14 2 x 1:30 + sparring 200 € 35 €
  Up30 1 x 1:30 140 € 35 €
 • Het lidgeld september tot juni, plus 35 euro aansluiting Taekwondo Vlaanderen (verzekering).
 • Korting:
  • Derde kind binnen hetzelfde gezin : lidgeld van jongere groep en 35 euro verzekering
  • Vanaf vier kinderen : 170 euro lidgeld per lid en 35 euro verzekering
 • Bij de initiële inschrijving (eerste jaar) is je club T-shirt inbegrepen.
 • Alle betalingen gebeuren steeds via overschrijving op rekeningnummer BE88 0017 6585 0341
 • Lidgelden kunnen indien men dit wenst maandelijks betaald worden (10 maanden). De betaling dient uiterlijk de 10 de van de maand op onze rekening zijn bijgeschreven.
 • Lidgeld en bijdrage voor de verzekering worden nooit terugbetaald.
 • Bij het te laat betalen van het jaarlijks inschrijvingsgeld zullen er administratiekosten worden berekend. Voor de 2de herinnering is dit 20 €, voor de 3de herinnering (aangetekend) is dit 40 EUR.
 • Het niet betalen van het lidgeld kan leiden tot uitsluiting uit de club.
 • Bij vragen omtrent het lidgeld neemt men contact op met het secretariaat.
 • Blessures of onregelmatigheden moeten vóór de training aan de trainer gemeld worden. Als een atleet een blessure oploopt tijdens de training moet hij aan de trainer een formulier vragen voor de verzekering. Dit formulier kan je ook downloaden op onze website (https://www.nongjang.eu/clubinformatie/documenten/).
 • Elk lid is verplicht tijdens de training water te drinken. Het drinken is echter alleen toegestaan op tijdstippen dat de trainer aangeeft. Tijdens trainingen langer dan een uur mag er ook sportdrank genuttigd worden.
 • Drankflesjes worden voor de training in de groene bak geplaatst in de trainingszaal.
 • Hand- en voethygiëne zijn vereist. Nagels van handen en voeten zijn kort.
 • Bij het opengaan van een bloedblaar kuist de atleet het bloed zelf op en verzorgt hij/zij zijn/haar blaar.
 • Bij aandoeningen die inspanningsgebonden zijn is de medicatie hiervoor steeds in de trainingszaal aanwezig en tijdens wedstrijden wordt deze mee naar het wedstrijdveld genomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de atleten en/of ouders.
 • Eén keer per jaar zal er een algemene vergadering plaatsvinden.
 • De atleten hebben de mogelijkheid alle informatie te vergaren over wat er reilt en zeilt in de club door het raadplegen van het prikbord, Facebook en de website (https://www.nongjang.eu).
 • Elk lid, ouder dan 18, en iedere ouder is in de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het bestuur of voor een andere commissie.
 • Elk lid is vrij om bij andere clubs te gaan bij trainen. Het is wel opportuun dit in overleg met je trainer te doen.
 • Indien een lid besluit om van club te veranderen zal hij/zij niet tegengehouden worden door het clubbestuur. Het verlaten van de trainingszaal tijdens de training is alleen toegestaan met akkoord van de trainer.
 • Elk lid probeert 10 min voor het begin van de training aanwezig te zijn in de zaal.
 • De trainer zal steeds tien minuten voor het begin van de training aanwezig zijn en zorgt maximum voor 15 minuten opvang na de training. Kinderen wachten binnen op hun ouders. Ongelukken buiten de sportzaal (gebouw) zijn niet gedekt door de verzekering.
 • Het deelnemen aan wedstrijden en stages is niet verplicht.
 • Inschrijven voor een wedstrijd gebeurt ten laatste 14 dagen voor de wedstrijd via Nino Jelen (nino.jelen@nongjang.eu) De inschrijving is pas definitief na betaling van het wedstrijdgeld op rekeningnummer BE88 0017 6585 0341
 • Stuur indien mogelijk een betalingsbewijs van je inschrijving naar info@nongjang.eu
 • Indien je door ziekte of blessure niet kan deelnemen aan een wedstrijd of stage waarvoor je bent ingeschreven dien je een doktersattest binnen te brengen op het secretariaat. We zullen dan proberen bij de organisator je inschrijvingsgeld terug te krijgen. Dit kan niet gegarandeerd worden.
 • Vertrektijden naar wedstrijden/stages dienen gerespecteerd te worden. Er wordt aangeraden om 15 minuten voor vertrek reeds op de vertrekplaats aanwezig te zijn. Indien je deelneemt aan een wedstrijd blijf je om te supporteren uit respect voor teamgenoten tot jouw leeftijdsgroep gedaan heeft met kampen. Uitzonderingen kunnen hier gevraagd worden.
 • Als je inschrijft voor een wedstrijd en het opgegeven gewicht wordt niet gehaald, dan draai je zelf op voor de eventuele kosten die door de organisatie worden aangerekend.
 • Deelnemers aan sparringswedstrijden dienen volgend materiaal bij zich te hebben tijdens het toernooi: bescherming (tand, hand, arm, been, knie, kruis, helm), elektronische voetjes, kleine handdoek, tape.
 • Deelnemen aan wedstrijden op internationaal niveau zijn enkel mogelijk in overleg met de hoofdtrainer.
 • Deelname aan internationale stages is pas mogelijk vanaf een leeftijd van 11 jaar en groene gordel.
 • oldoende inzet en motivatie om hard te trainen dient getoond te worden tijdens deze stage.
 • Trainers zullen lesgeven volgens het concept van positief coachen.
 • Trainers worden vergoed in de vorm van gratis lidmaatschap en verzekering.
 • De hoofdtrainer maken elk jaar een jaarplan zodat niet gewerkt word van dag tot dag, zodat er een steeds groeiend niveau van de atleten zal zijn.
 • Trainers zullen meermaals per jaar samenkomen op trainersvergaderingen om van ideeën te wisselen. Bestuursleden zullen meermaals per jaar samen komen op bestuursvergaderingen om het reilen en zeilen binnen de club te bespreken.
 • Trainers of bestuursleden die bijscholingen volgen en hiervoor slagen zullen hun inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgen bij het doorsturen van hun diploma.
 • Alle leden van het bestuur, andere commissies en trainers hebben tot doel de club op een succesvolle manier te doen groeien.
 • Bestuursleden en Trainers vermengen geen privéaangelegenheden met hun functie binnen de club. Wat besproken wordt tijdens vergaderingen wordt ook niet rondverteld indien dit niet van toepassing is. Op het prikbord kan je zien welke dagen er iemand aanwezig van het secretariaat in de Sportschuur. Verder kan je steeds contact opnemen via info@nongjang.eu
 • De contactgegevens van alle bestuursleden en trainers zijn te vinden op de website. In het belang van de club kan het bestuur afwijken van deze clubreglementen.